1. Trang chủ
  2. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Võ Minh Khoa
Ông
Võ Minh Khoa
Tổng Giám Đốc
Lê Thị Mỹ Thủy
Lê Thị Mỹ Thủy
Phó Tổng Giám Đốc
Phan Từ Liêm
Ông
Phan Từ Liêm
Giám Đốc Đối Ngoại
Trịnh Ái Nhã
Trịnh Ái Nhã
Giám Đốc Tài Chính
Đào Hiền Vy
Đào Hiền Vy
Giám Đốc Kinh Doanh
Lê Xuân Hiệp
Ông
Lê Xuân Hiệp
Giám Đốc Kinh Doanh
Võ Văn Nở
Ông
Võ Văn Nở
Phó Giám Đốc Kinh Doanh
Phan Thị Kim Hiền
Phan Thị Kim Hiền
Phó Giám Đốc Kinh Doanh