1. Trang chủ
  2. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Võ Minh Khoa
Ông
Võ Minh Khoa
Tổng Giám đốc
Lê Thị Mỹ Thủy
Lê Thị Mỹ Thủy
Phó Tổng giám đốc
Lê Xuân Hiệp
Ông
Lê Xuân Hiệp
Giám đốc Đầu tư
Đào Hiền Vy
Đào Hiền Vy
Giám đốc Kinh doanh
Trịnh Ái Nhã
Trịnh Ái Nhã
Giám đốc Tài chính
Phan Từ Liêm
Ông
Phan Từ Liêm
Giám đốc Đối Ngoại

Dự án bất động sản

Khách viếng thăm

Trực tuyến: 1
Tổng cộng: 27900