1. Trang chủ
  2. San_BDS_quy_mo_va_hieu_qua_Viet_Nam

San_BDS_quy_mo_va_hieu_qua_Viet_Nam

NEW CITY HÀNH TRÌNH GHI DẤU ẤN TRÊN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

28/06/2022

“Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam (VARS) đã lựa chọn tháng 6 hằng năm để tổ chức Chương trình thường niên Ngày hội cho cộng đồng môi giới …