1. Trang chủ
  2. Sự kiện nội bộ
  3. Tổng Giám Đốc New City – Anh Võ Minh Khoa đã thành công được Hội Môi giới BĐS Việt Nam trao tặng giải thưởng: “TOP 10 Nhân Vật Truyền Cảm Hứng Bất Động Sản Việt Nam”

Tổng Giám Đốc New City – Anh Võ Minh Khoa đã thành công được Hội Môi giới BĐS Việt Nam trao tặng giải thưởng: “TOP 10 Nhân Vật Truyền Cảm Hứng Bất Động Sản Việt Nam”

Ngày đăng: 27/06/2022 Lượt xem: 289

“Làm tốt công việc của mình đã không hề đơn giản, truyền được cảm hứng cho người khác là điều vô cùng tuyệt vời”


Tại New City luôn có một vị thuyền trưởng vẫn ngày đêm miệt mài phấn đấu, mong muốn trao đi những giá trị sống, tiếp thêm những ngọn lửa và truyền những nguồn cảm hứng bất tận cho biết bao thế hệ nhân viên tại New City

2

Chúc mừng Tổng Giám Đốc New City – Anh Võ Minh Khoa đã thành công được Hội Môi giới BĐS Việt Nam trao tặng giải thưởng: “TOP 10 Nhân Vật Truyền Cảm Hứng Bất Động Sản Việt Nam”

Đây chính là giải thưởng vô cùng danh giá và đầy vinh dự. Chúc TGĐ Võ Minh Khoa thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành và truyền thật nhiều ngọn lửa sức mạnh cũng như những nguồn cảm hứng bất động sản đến những thế hệ nhân viên của New City