1. Trang chủ
 2. Đất Nền
 3. LÔ CỤM PHƯỚC ĐỒNG (NT24 – NT25 – NT26 – NT27)

LÔ CỤM PHƯỚC ĐỒNG (NT24 – NT25 – NT26 – NT27)

Ngày đăng: 01/03/2022 Lượt xem: 273

HÌNH 5

THÔNG TIN MÔ TẢ

Thông tin sản phẩm: NT24

 • Thửa đất số: 13.
 • Tờ bản đồ số: 6.
 • Địa chỉ: Thôn Phước Sơn, Xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 • Diện tích: 698,1M2.

Thông tin sản phẩm: NT25

 • Thửa đất số: 197.
 • Tờ bản đồ số: 7.
 • Địa chỉ: Thôn Phước Sơn, Xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 • Diện tích: 1773,0M2.

Thông tin sản phẩm: NT26

 • Thửa đất số: 198.
 • Tờ bản đồ số: 7.
 • Địa chỉ: Thôn Phước Thượng, Xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 • Diện tích: 1356,8M2

Thông tin sản phẩm: NT27

 • Thửa đất số: 78.
 • Tờ bản đồ số: 6.
 • Địa chỉ: Xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 • Diện tích: 1334,9M2.

THÔNG TIN PHÁP LÝ

SỔ 1

Sổ 1


SỔ 2


Sổ 2SỔ 3

Sổ 3


SỔ 4

Sổ 4


CLICK ĐỂ XEM VỊ TRÍ

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

HÌNH 5

HÌNH 6

HÌNH 3

HÌNH 2

Khách viếng thăm