1. Trang chủ
 2. Nhà Phố
 3. CỤM 2 CĂN NGỌC HIỆP (N31, N32)

CỤM 2 CĂN NGỌC HIỆP (N31, N32)

Ngày đăng: 10/03/2022 Lượt xem: 182

z3240709751136_3c1e08b906f8b47412ba996b5819aacf

THÔNG TIN MÔ TẢ

 1. Thông tin sản phẩm: Căn 1 (N31)
 • Thửa đất số: 266
 • Tờ bản đồ số: 32
 • Địa chỉ: Tổ 4 Ngọc Hội, Phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Diện tích:95,4M2.
 • Nhà bao gồm: 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ ,2 nhà vệ sinh trong phòng ngủ riêng biệt như khách sạn, xây kiểu mới
 • Giá tốt cho sản phẩm thích hợp an cư và đầu tư.
 1. Thông tin sản phẩm: Căn 2 (N32)
 • Thửa đất số: 264
 • Tờ bản đồ số: 32
 • Địa chỉ: Tổ 4 Ngọc Hội, Phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 • Diện tích: 90,2M2
 • Nhà bao gồm: 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ ,2 nhà vệ sinh trong phòng ngủ riêng biệt như khách sạn, xây kiểu mới.

THÔNG TIN PHÁP LÝ

N31

HÌNH 1

N32

HÌNH 2

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

z3240709751136_3c1e08b906f8b47412ba996b5819aacf

z3240708931774_594f653d9c5bcb90f1f582c926454d3b

z3240708909264_ce4ecb4b9b1aa01368b952dc00f7add0

z3240709150864_ad7910a131d5574c1ccac5039813cac3

z3240708916616_66005db59b4df322211b391326f63d8f

z3240709351940_09c37acae9be61f843edcb0bdd0a4955

z3240709628702_00ca5adeecf1efcd1f8720b465d48fa6

z3240710924817_0071cbe29221a6f85bdfaffb582ffac5

z3240710949541_cb0f7cac2928e69952cdf86a86ed5117

z3240710960729_cabc5a56664978ad668dd402f5afae14

z3240710951263_c99d914df76b959f302aeeca89a4dd70

z3240710964120_0441b1d4d62c3b2b1b258f4310f50310

z3240710933205_b0ca5ded4875181dea9f2284d55ffac5